.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Αστακό στην περιοχή «Καλή Χίτσα»

Χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 16 MW στην θέση ΄΄Καλή Χίτσα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με αρ. πρωτ. 218347/18-11-2016 που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 (Ά 129) όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ13310/18.06.2007 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (αρ. μητρώου σταθμού 20101019031 ) ισχύος 16 MW, στη θέση ΄΄Καλή Χίτσα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Αστακού του Δήμου Ξηρόμερου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η παρούσα άδεια εγκατάστασης ισχύει μέχρι την 31/12/2018 και μπορεί να παρατείνεται, κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένα (1) του Ν.4203/2013 ( ΦΕΚ Α235/1-11-2013). 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους.
Μηνύματα συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται.